1. PRIJAVA

Vsi, ki želite bivati pri nas, izpolnite prijavnico za sprejem v dijaški dom, obrazec PSDD-MŠŠ-1/19, izpolnjeno najkasneje do 3.4.2023 pošljite:

 • preko navadne pošte na naš naslov:
  Dijaški dom Ptuj, Arbajterjeva 6, 2250 Ptuj ali
 • skenirano/fotografirano na dd.ptuj@guest.arnes.si
  LEPO VABLJENI k nam.

Prijavljeni kandidati boste o izbiri ali o nadaljnjem postopku vpisa pisno obveščeni.

2. VSELITEV

SPREJEM DIJAKOV v dom: v četrtek, 31. avgusta 2023 od 16.h do 20.h in v petek, 1. septembra 2023 od 8.h do 20.h. Dobrodošli.

RODITELJSKI SESTANEK: v četrtek, 31. avgusta 2023 ob 18.h. Vabljeni.

Pomembni datumi za vpis v šolsko leto 2023/2024:

– prijava do 3. aprila 2023 (prijavnico poslati na naslov dijaškega doma ali na elektronski naslov dd.ptuj@guest.arnes.si);

– prenos prijav do 24. aprila 2023;

– vpisni postopek med 16. in 21. junijem 2023 (skladno s postopkom vpisa na srednjih šolah – ob urejanju vpisa na šoli se oglasite še v domu);

– za vse, ki se boste v šolo vpisali kasneje, ker ne boste sprejeti v 1. krogu, bomo vpis urejali takrat.

DIJAKI, KI PODALJŠUJETE BIVANJE V DIJAŠKEM DOMU: prijavnico oddate ob odhodu iz doma.

Razlogi ZA domsko življenje so:

 • DD Ptuj se nahaja v neposredni bližini ŠC Ptuj, zato ti zagotavlja večjo varnost, kot jo nudi vsakodnevna vožnja z vlakom ali avtobusom.
 • Bivanje v dijaškem domu prihrani veliko časa, zato ga več ostane za učenje in prosti čas.
 • Poskrbljeno je za urejeno in zdravo prehrano, lepe in čiste spalnice in sanitarije.
 • Ob vstopu novinca mu pedagoški delavci namenimo posebno pozornost in mu pomagamo pri vključevanju v domsko in šolsko življenje in delo.
 • Vzgojitelji tedensko sodelujemo s šolami, sproti preverjamo učni uspeh in morebitne izostanke, ter skrbimo za dobre učne rezultate naših dijakov. 
 • Vzgojitelji dijakom pomagamo pri učenju, načrtovanju dela za šolo, ter jih seznanjamo z učinkovitimi metodami in tehnikami učenja.
 • Nudimo jim oporo in pomoč pri reševanju osebnih težav, s katerimi se dijaki srečujejo v občutljivem obdobju odraščanja – stalno sodelujemo s starši.
 • Možnost vključevanja v  interesne dejavnosti v domu in izven, kvalitetno preživljanje prostega časa (mali nogomet, boks, bowling, košarka, internet, ročna dela, fitnes…).
 • Bivanje v dijaškem domu je priložnost za osamosvajanje in sprejemanje odgovornosti, vendar še vedno pod budnim očesom vzgojiteljev.
 • Življenje v domu je tudi priložnost za intenziven razvoj socialnih veščin, saj se dijaki učijo medsebojnega prilagajanja in strpnosti, ki je potrebno za življenje pod skupno streho.
 • Življenje med vrstniki, sklepanje novih prijateljstev.ØSodelovanje v projektih Socialnih strukturnih skladov in vključevanje dijakov v mednarodne izmenjave.

VPIS IN IZPIS DIJAKOV, ŠTUDENTOV

Pogoji za sprejem in bivanje v domu:

 • status  dijaka ali študenta,
 • novinci dijaki oddajo Prijavnico za bivanje v dijaškem domu (Obr.: PSDD-MŠŠ-1/07 – v tajništvu doma, naročilo le-te preko telefona, e-pošte, spletna stran doma),
 •  novinci študentje oddajo Prošnjo za sprejem študentov in študentk (Obr.: 1,70. DZS),
 • sprejemanje in upoštevanje pravil življenja in dela in redno plačevanje oskrbnine doma.

Dom sklene s starši ali skrbniki dijaka nastanitveno pogodbo, ki ureja medsebojne pravice in obveznosti.

Odpovedni rok ob izpisu je 30 dni.

V domu deluje Domski sklad, katerega namen je: zbiranje sredstev za socialno ogrožene dijake (plačilo bivanja v domu), obogatitev vzgojnih vsebin (šport, računalniki, kultura, izleti, vključitev v socialne projekte,…) in razvijanje raziskovalne dejavnosti nadarjenih dijakov.